Etiler BrightKids

See More

Fenerbahçe BrightKids

See More

Ataşehir BrightKids

See More

Çiftehavuzlar BrightKids

See More

BrightKids Preschool

Established in 2011, BrightKids is an international preschool located in Kadıköy, Ataşehir and Etiler, İstanbul. We quickly became the preschool of choice in our locations thanks to our experience in early childhood education, our secure environment, warm atmosphere and happy children, parents and staff as an outcome.

We are officially following California Preschool Curriculum in our schools. Knowing that children learn through play, our curriculum promotes the right atmosphere, materials and ideas to encourage children’s self-initiated play. Teacher planned and guided activities are also core to our programs and are delivered by our skillful teachers with diverse backgrounds.

BrightKids children embrace a world of materials and ideas, build relationship with others and grow as open-minded individuals in a multi-cultural environment. We nurture in children a strong sense of self-worth because confidence and self-esteem are key aspects of successful learning..

See More

Event Calendar

BrightKids Motherhood Workshop

19 December 2019 17:00 BrightKids Atasehir Preschool

Republic Day Celebrations

29 October 2019 10:00 BrightKids Fenerbahçe, Ataşehir, Çiftehavuzlar

Seminar: Nordic Pedagogical Approach and Education Model

13 September 2019 15:00 BrightKids Atasehir Preschool

Our Programs

Toddlers Playgroup

Toddlers Playgroup program is attuned to physical, sensory, language, emotional and social development in a play-centeredPreschool

BrightKids Preschool Program responds to the individual strengths and developmental needs of each child. We help yourKindergarten

Kindergarten program students complete all school readiness studies and achieve the required maturity level forMommy And Me

Mommy and Me program is a specially designed play time program involving parents and their babies older than 1 year old.Summer School

Summer school runs through June, July and August, following the closure of the academic year.Distance Learning Program

You now have access to BrightKids education wherever you are. Our Distance Learning Program...We Will Call You For More Information

Please leave your contact information and we will contact you shortly

Contact BrightKids for a bright future

BrightKids Post

Adventurous Journey from IQ to EQ

Adventurous Journey from IQ to EQ

See More
Advantages of a Bilingual Brain

Advantages of a Bilingual Brain

See More

Would you like to join us?

Please click the application form to apply for a job at BrightKids

Gönderiliyor...

We Will Call You For More Information

Please leave your contact information and we will contact you shortly

Kişisel Veri Prosedürümüz


Gizlilik İlkelerimiz:

Velilerimizin, potansiyel velilerimizin ve sitemiz üzerinden iş başvurusunda bulunan sitemiz kullanıcılarının bilgilerinin güvenliği SSL Tabanlı 128-Bit kodlama ile gerçekleştirilmektedir. Kişisel verilere erişim sadece BrightKids Eğitim Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi yetkili çalışanlarına açılmış durumdadır. İnternet sitemiz üzerinden veya diğer kanallardan bizimle paylaşılan kişisel bilgiler sadece BrightKids Eğitim Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi tarafından veya şirketimizin ileride iştirak edeceği işletmeler tarafından kullanılabilir.

Kişisel Veri Tanımı:

Kişisel Veri tanımımız 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununda yapılan tanım ile uyumludur. Bu kanuna göre kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmektedir. Kişisel veriden söz edebilmek için, verinin bir gerçek kişiye ilişkin olması ve bu kişinin de belirli ya da belirlenebilir nitelikte olması gerekmektedir.

Kişisel Veri Kullanım Amacımız:

Şirketimiz ile paylaştığınız kişisel verileri kullanma amacımız okullarımız tarafından sunulan hizmetler hakkında sizi bilgilendirmek ve yapılan güncellemeler hakkında haberdar etmektir. Ayrıca okullarımız hakkında veya okul tercihlerinizi şekillendiren nedenler hakkında değerlendirme yapmak amacıyla sizlerle iletişime geçebiliriz. Kullandığımız iletişim yöntemleri çoğunlukla telefon, sms, eposta, mektup olmaktadır.

BrightKids Eğitim Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi kişisel verilerinizi hukuka ve dürüstlük kuralının öngördüğü biçimde, işlenme amaçları ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak, doğru ve güncel olarak, belirli açık ve meşru amaçlar ile işlemeyi taahhüt etmektedir.

Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız:

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde kalmak kaydıyla kurumumuz ile yazılı veya sözlü iletişim kurarak kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, kişisel verilerinizin silinmesini isteme haklarına sahipsiniz. Bu haklarınızı kullanma konusunda BrightKids Eğitim Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi sizler ile işbirliği yapmayı ilke edinmiştir.