Back to School

Back to School

September 2nd, 2019 BrightKids Fenerbahçe, Ataşehir and Çiftehavuzlar

BrightKids Çiftehavuzlar Open House

BrightKids Çiftehavuzlar Open House

September 2nd, 2019 BrightKids Çiftehavuzlar

BrightKids Ataşehir Open House

BrightKids Ataşehir Open House

September 2nd,2019 BrightKids Ataşehir

BrightKids Çiftehavuzlar End-of-Year Show

BrightKids Çiftehavuzlar End-of-Year Show

27 May 2019 18:00 CKM Big Hall, Caddebostan

BrightKids Ataşehir End-of-Year Show

BrightKids Ataşehir End-of-Year Show

28 May 2019 17:30 GEO Koleji Ataşehir

BrightKids Fenerbahçe End-of-Year Show

BrightKids Fenerbahçe End-of-Year Show

15 June 2019 10:45 BrightKids Çiftehavuzlar

Mother’s Day Celebrations. All Mothers are invited.

Mother’s Day Celebrations. All Mothers are invited.

10 May 2019 16:00 – 17:30 BrightKids Çiftehavuzlar, Fenerbahçe

Mother’s Day Celebrations. All Mothers are invited

Mother’s Day Celebrations. All Mothers are invited

11 May 2019 11:00 – 13:00 BrightKids Ataşehir

23 April Children’s Day. All parents are invited

23 April Children’s Day. All parents are invited

22 April 2019 16:00 – 17:30 BrightKids Çiftehavuzlar, Fenerbahçe

Dr. Doğan Cüceloğlu Seminar

Dr. Doğan Cüceloğlu Seminar

11 April 2019 - 18:00 – 19:30 BrightKids Çiftehavuzlar

Gönderiliyor...

We Will Call You For More Information

Please leave your contact information and we will contact you shortly

Kişisel Veri Prosedürümüz


Gizlilik İlkelerimiz:

Velilerimizin, potansiyel velilerimizin ve sitemiz üzerinden iş başvurusunda bulunan sitemiz kullanıcılarının bilgilerinin güvenliği SSL Tabanlı 128-Bit kodlama ile gerçekleştirilmektedir. Kişisel verilere erişim sadece BrightKids Eğitim Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi yetkili çalışanlarına açılmış durumdadır. İnternet sitemiz üzerinden veya diğer kanallardan bizimle paylaşılan kişisel bilgiler sadece BrightKids Eğitim Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi tarafından veya şirketimizin ileride iştirak edeceği işletmeler tarafından kullanılabilir.

Kişisel Veri Tanımı:

Kişisel Veri tanımımız 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununda yapılan tanım ile uyumludur. Bu kanuna göre kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmektedir. Kişisel veriden söz edebilmek için, verinin bir gerçek kişiye ilişkin olması ve bu kişinin de belirli ya da belirlenebilir nitelikte olması gerekmektedir.

Kişisel Veri Kullanım Amacımız:

Şirketimiz ile paylaştığınız kişisel verileri kullanma amacımız okullarımız tarafından sunulan hizmetler hakkında sizi bilgilendirmek ve yapılan güncellemeler hakkında haberdar etmektir. Ayrıca okullarımız hakkında veya okul tercihlerinizi şekillendiren nedenler hakkında değerlendirme yapmak amacıyla sizlerle iletişime geçebiliriz. Kullandığımız iletişim yöntemleri çoğunlukla telefon, sms, eposta, mektup olmaktadır.

BrightKids Eğitim Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi kişisel verilerinizi hukuka ve dürüstlük kuralının öngördüğü biçimde, işlenme amaçları ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak, doğru ve güncel olarak, belirli açık ve meşru amaçlar ile işlemeyi taahhüt etmektedir.

Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız:

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde kalmak kaydıyla kurumumuz ile yazılı veya sözlü iletişim kurarak kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, kişisel verilerinizin silinmesini isteme haklarına sahipsiniz. Bu haklarınızı kullanma konusunda BrightKids Eğitim Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi sizler ile işbirliği yapmayı ilke edinmiştir.